Richtlijn Arbeidsmiddelen

De basis is eenvoudig, de werkgever moet zorgen dat er veilig kan worden gewerkt. Als daar machines bij betrokken zijn, moeten die veilig zijn. Het uitgangspunt wordt gevormd door de richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn geeft de minimale veiligheidseisen voor alle machines waarmee werknemers moeten werken.

De periodieke controle van apparatuur is een preventieve maatregel. Deze heeft tot doel het tijdig constateren van afwijkingen, zodat het gebruik van deze apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De controle bestaat achtereenvolgens uit een visuele controle en metingen / beproevingen.

De bevindingen worden door ons in een register vastgelegd, zodat u kunt aantonen dat in uw bedrijf de veiligheid bij gebruik van de apparatuur is gewaarborgd.

Onder andere de volgende apparatuur dient periodiek gecontroleerd te worden: elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen, koelkasten, koffiezetters, laboratoriumapparatuur, pc's, printers, verplaatsbare leidingen, etc.

Aan het apparaat worden, indien van toepassing de volgende metingen verricht: isolatieweerstand, weerstand aardleiding, aardlekstroom en vervangende aardlekstroom.

 

Voordelen om deze periodieke controle door ons te laten uitvoeren:

> De apparaten worden objectief geïnspecteerd;

> Overzichtelijke rapportage, deze wordt ook digitaal verstrekt.

 

C:akepathimagesCAEPZ733.jpg                                                       C:akepathimagesCA0D7PCR.jpg