Onveilige elektrische installaties worden onderschat.

Het risico op brand door onveilige elektra wordt door ondernemers vaak onderschat.

De elektrische installatie is het hart van uw bedrijf. Bij uitval ligt alles stil. Jaarlijks heeft elektrische onveiligheid bij bedrijven zo’n 500 tot 1000 branden tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de elektrische installatie, de apparaten en machines en aangesloten apparatuur van uw bedrijf in orde zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken met elektriciteit ontstaan door achterstallig onderhoud of ondeskundigheid van medewerkers.

Laat uw elektrische installatie objectief inspecteren door een elektrotechnisch inspectie bedrijf.

Wilt u de elektrische installatie aanpassen / uitbreiden, laat deze werkzaamheden over aan een erkend installatiebedrijf.