NEN 1010:2020 gepubliceerd

Op 22 april 2021 is de nieuwe NEN 1010 gepubliceerd!

NEN 1010 is de belangrijkste norm voor veilige installaties laagspanning. In de nieuwe NEN 1010 is een groot aantal wijzigingen opgenomen.

  • Ruim 120 pagina’s meer dan de vorige editie
  • NEN 1010:2020 vertegenwoordigt de stand der techniek per 1 oktober 2020 zoals vastgelegd in HD 60364 en IEC 60364.
  • In NEN 1010:2020 wordt aandacht geschonken aan de toepassing van nieuwe technologieën en onderwerpen in de elektrotechniek
  • Consistent gebruik van termen
  • Bevat de nog essentiële Nederlandse aanvullende bepalingen