Diensten > NEN3140 keuring

Verplichting tot controle van bestaande elektrotechnische installaties

Bestaande elektrotechnische installaties moeten volgens de Arbowet periodiek geïnspecteerd worden, dit is een wettelijke verplichting. Deze periodieke inspectie is bedoeld om te controleren of de elektrische installatie nog voldoen aan de technische en veiligheidsvoorschriften, zoals die van toepassing waren ten tijde van de aanleg van deze installatie.

Werkgevers

Bent u werkgever, dan bent u verantwoordelijk voor uw werknemers en dient uw elektrische installatie te voldoen aan NEN3140. Een installatieverantwoordelijke wil uiteraard een betrouwbare en veilige installatie om onderbrekingen in het proces te voorkomen.

Onafhankelijke inspectie

Onze onafhankelijk deskundige en gecertificeerde inspecteurs kunnen voor u deze NEN3140 inspectie uitvoeren. De betreffende installatie wordt geïnspecteerd d.m.v. een visuele controle, metingen en beproevingen.

Het NEN3140 keuringsrapport

Alle meetwaarden en tekortkomingen van deze installatie worden verwerkt in een rapportage. Van de tekortkomingen worden foto’s gemaakt, deze worden in het rapport opgenomen. U ontvangt van ons een rapport in PDF, dit is voor U en voor de arbeidsinspectie / verzekeringsmaatschappij een bewijs dat u voldoet aan de wettelijke verplichting.

Combinatie met een thermografisch onderzoek

Een thermografisch onderzoek is vaak een toegevoegde waarde op de NEN3140 inspectie. Lees meer over het thermografisch onderzoek »

Interesse in een NEN3140 keuring?

Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan.

  Gewenste datum inspectie:

  Gewenste dienst::

  Voeg optioneel foto's bij (toegestaan: pdf|docx|doc|png|jpg|jpeg, max. 4mb):


  Voordelen om deze inspectie door ons te laten uitvoeren:

  • De installatie wordt objectief geïnspecteerd;
  • Vaststelling van de veiligheid van de installatie;
  • Duidelijke en overzichtelijke rapportage;
  • Combinatie mogelijk met thermografisch onderzoek.